Privacy policy

Privacybeleid Breath & Sound Journey

Breath & Sound Journey gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zij zal alleen die persoonsgegevens van u verwerken die zij nodig heeft om haar werk goed te doen. Zij neemt daarbij de maatregelen die nodig zijn om uw privacy te beschermen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat zij zo min mogelijk gegevens over u zal verzamelen, verwerken en overdragen aan anderen.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. De AVG helpt uw privacy te beschermen. In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met Breath & Sound Journey als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of als u van de diensten van Breath & Sound Journey gebruik maakt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Privacy principes van Breath & Sound Journey 

Breath & Sound Journey gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daartoe de volgende privacy principes gedefinieerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens:

Breath & Sound Journey verwerkt alleen persoonsgegevens, als …
Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. De grondslag van Breath & Sound Journey om uw gegevens te verwerken is de volgende: er is toestemming van de persoon om wie het gaat. Hierbij worden soms ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Dit zijn vaak medische gegevens. Deze gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt door u en alleen als dit noodzakelijk is om te verifiëren of u op verantwoorde wijze gebruik kunt maken van de diensten van Breath & Sound Journey. 

Breath & Sound Journey stelt u als betrokkene centraal
Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat de CCD het belang en de privacy risico’s van betrokkenen zwaar meewegen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Breath & Sound Journey is transparent
Breath & Sound Journey is transparant over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld door het geven van de uitleg in deze privacyverklaring. Als u het antwoord op uw vragen niet in deze privacyverklaring vindt, dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens die u vindt op deze pagina.

Breath & Sound Journey waarborgt uw rechten
Breath & Sound Journey houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij Breath & Sound Journey kunnen gegevens worden ingezien en gerectificeerd, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat.

Breath & Sound Journey verstrekt uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden
Breath & Sound Journey neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Uw naam en emailadres kunnen wel worden gedeeld aan derde partijen voor marketingdoeleinden.

Breath & Sound Journey beveiligt uw gegevens
Breath & Sound Journey neemt passende technische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Heeft u aanwijzingen dat er toch iets is misgegaan, neem dan contact met ons op via djeena@breathsound.nl.

Bewaartermijnen

Breath & Sound Journey bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en neemt daarbij de Archiefwet in acht. 

Social media/externe platforms

Breath & Sound Journey maakt voor haar dienstverlening via internet en social media gebruik van externe platforms, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Breath & Sound Journey vindt het belangrijk te melden dat zij geen invloed heeft op de wijze waarop dit platform omgaat met uw persoonsgegevens. Breath & Sound Journey adviseert u geen privacygevoelige gegevens te delen via dit platform. 

Hoe gebruikt Breath & Sound Journey uw gegevens 

Breath & Sound Journey kan uw persoonsgegevens gebruiken: (1) om u de diensten en producten te leveren die u aanvraagt; (2) om vragen over onze diensten te beantwoorden; facturering, betalingsmethoden of gebruik van onze website; (3) om betalingen voor onze diensten te verwerken of te innen, (4) om klantenonderzoeken uit te voeren; en (5) om contact met u op te nemen over de producten en diensten die we aanbieden.

Uw medische gegevens worden gebruikt om uw geschiktheid voor een dienst van Breath & Sound Journey te beoordelen en om te waarborgen dat er speciale aandacht voor u is tijdens een van de diensten van Breath & Sound Journey.

Mailinglijst gegevens worden gebruikt om nieuwsbrieven te versturen met details van de diensten van Breath & Sound Journey. U meldt zich vrijwillig aan voor de mailinglijst van Breath & Sound Journey. We zullen duidelijkheid verstrekken over het aan- of afmelden voor deze lijst. Mocht u die optie hebben gemist (bijv. Ongewenste e-mail), stuur ons dan ook een e-mail om u in of uit te schrijven.

Uw AVG-rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de rechten van de betrokkene centraal:

– U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
– U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen (artikel 16 AVG).
– U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen (artikel 17 AVG).
– U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens beperkt te verwerken (artikel 18 AVG).
– Breath & Sound Journey mag alleen persoonsgegevens van u verwerken als u daarvoor toestemming hebt gegeven. In die gevallen hebt u het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u dat wilt. Breath & Sound Journey mag de betrokken persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer verwerken (artikel 7, derde lid, AVG).

Wilt u gebruik maken van uw AVG-rechten? Dan kunt u een AVG-verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: djeena@breathsound.nl

Vindt u dat Breath & Sound Journey niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens is omgegaan? Of bent u niet tevreden over de reactie op uw verzoek om bijvoorbeeld inzage of correctie van uw persoonsgegevens? Laat het ons dan weten via djeena@breathsound.nl

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Dit Privacybeleid is voor het laatst vastgesteld op 14 december 2020. Breath & Sound Journey behoudt zich het recht voor wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Op deze pagina kunt u steeds ons actuele Privacybeleid vinden. Als het daarbij om een ingrijpende aanpassing gaat, dan vermelden wij dat duidelijk op onze website.